VOORSTELLING


Knipsel

Langzaam Verkeer vzw onderzoekte en begeleide sinds haar ontstaan in 1982 vernieuwende verkeersprogramma’s en projecten. Ze kozen daarbij voor een coherente maatschappelijke aanpak: duurzaam, sociaal, realiseerbaar en procesondersteunend.

Duurzaam door de integratie van ruimtelijke ordening en ecologie in het planningsproces.
Sociaal door de evenwichtige situering van de verschillende vervoerswijzen naar plaats, schaal en doelgroep.
Realiseerbaar door de inpassing van de financiële, economische, ruimtelijke en sociale randvoorwaarden.
Procesondersteunend door kwaliteitszorg in de ganse keten van plan over project tot evaluatie.

Werkdomeinen | Gespecialiseerd | Geïntegreerd | Adres

Werkdomeinen

beleidsvoorbereiding
geld programmabegeleiding
onderzoek (geld, financiën)
persoonlijk lening
ontwerp
vorming
communicatie
kwaliteitszorg

 

Gespecialiseerd

De multidisciplinaire staf van Langzaam Verkeer is opgesplitst in drie afdelingen, elk met hun specifieke expertise:

afdeling onderzoek en beleidsvoorbereiding
afdeling planning en ontwerp
afdeling vorming en communicatie
Operationele vervoerplannen worden uitgevoerd door TRAJECT, een coöperatieve samenwerking tussen Langzaam Verkeer vzw, Centrum voor Positieve Aanwending vzw (Taxistop) en TC & O.

Bewegwijzering gebeurt in samenwerking met ANWB-Afdeling Bewegwijzering (NL)

Geïntegreerd

Met de opdrachtgever werken wij een projectaanpak op maat uit. Hiervoor stellen wij een projectleider aan die een projectteam samenstelt op basis van de benodigde expertise. Dit is uw garantie voor een vlotte samenwerking.