VOORSTELLING


Knipsel

Langzaam Verkeer vzw onderzoekte en begeleide sinds haar ontstaan in 1982 vernieuwende verkeersprogramma’s en projecten. Ze kozen daarbij voor een coherente maatschappelijke aanpak: duurzaam, sociaal, realiseerbaar en procesondersteunend.

Duurzaam door de integratie van ruimtelijke ordening en ecologie in het planningsproces.
Sociaal door de evenwichtige situering van de verschillende vervoerswijzen naar plaats, schaal en doelgroep.
Realiseerbaar door de inpassing van de financiële, economische, ruimtelijke en sociale randvoorwaarden.
Procesondersteunend door kwaliteitszorg in de ganse keten van plan over project tot evaluatie.

Werkdomeinen | Gespecialiseerd | Geïntegreerd | Adres

Werkdomeinen

beleidsvoorbereiding
geld programmabegeleiding
onderzoek (geld, financiën)
persoonlijk lening
ontwerp
vorming
communicatie
kwaliteitszorg

Gespecialiseerd

De multidisciplinaire staf van Langzaam Verkeer is opgesplitst in drie afdelingen, elk met hun specifieke expertise:

afdeling onderzoek en beleidsvoorbereiding
afdeling planning en ontwerp
afdeling vorming en communicatie
afdeling geld lenen
Operationele vervoerplannen worden uitgevoerd door TRAJECT, een coöperatieve samenwerking tussen Langzaam Verkeer vzw, Centrum voor Positieve Aanwending vzw (Taxistop) en TC & O.

Bewegwijzering gebeurt in samenwerking met ANWB-Afdeling Bewegwijzering (NL)

Geïntegreerd

Met de opdrachtgever werken wij een projectaanpak op maat uit. Hiervoor stellen wij een projectleider aan die een projectteam samenstelt op basis van de benodigde expertise. Dit is uw garantie voor een vlotte samenwerking.

Minilening

Als onverwacht wordt geconfronteerd met kosten die ineens opduiken kies dan voor een minilening die beschikbaar is bij online geldschieters en financiële instellingen zoals je kan vinden op minilening365.nl. Was het vroeger een moeilijke taak om een ​​geschikte kredietgever te vinden, tegenwoordig komt het vaak voor dat alle goederen en diensten te duur zijn geworden om te worden betaald uit één inkomen. Op een zeker moment moet u ​​de situatie onder ogen komen waar u een enorme som geld nodig heeft in een zeer korte tijd. Op dat moment gaan minileningen een zeer belangrijke rol spelen. Ze zijn een handige hulp voor al die individuen, huiseigenaar of geen huiseigenaar, in België. De kenmerkende eigenschap van de minilening is dat het een korte termijn lening is die speciaal is ontworpen om een ​​directe vraag van geld te verwezenlijken, dus er is geen kredietwaardigheid check voor nodig om het geld te kunnen lenen. Dit maakt het goedkeuringsproces voor de lening des te sneller.